THỐNG KÊ TRUY CẬP

Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
61
178
1080
7620
1029417

THÔNG BÁOTÌM KIẾM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tel: 028.3897.0116
Fax: 028.3897.0116

Call Tư vấn 1
Tư vấn 1

Call Tư vấn 2
Tư vấn 2

lịch học khóa B2K38 - Nhóm 7

 

LỊCH HỌC LÁI XE GĐ1 KHÓA B2K38 - NHÓM 07

STT

Họ Và Tên

Ngày Sinh

Lớp Học

Nhóm/GV

Số ĐT

Học sáng ngày: 19, 23/04/2021 ( hết  GĐ 2 )

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

1

Phan Thị Thu Hằng

12/02/1992

ĐTTS4, LT5

Nhóm:  1

84708091292

2

Thái Văn Phương

09/04/1987

ĐTTS3, LT5

Đ/c Đại

84914286818

       

0976223883

 
           

Học Sáng ngày:  20, 22/04/2021 ( hết GĐ 2)

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

3

Nguyễn Ngọc Nhuận

02/01/1992

ĐTTS6, LT5, T05

Nhóm:  2

84963150092

4

Phạm Sơn Giang ( K37 )

17/10/1982

ĐTTS4, LT7, T05

Đ/c Xanh

84868153033

       

0937057599

 
           

Sáng ngày: 19, 23/04/2021 và Chiều 20, 22/04/2021 ( hết GĐ 2)

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

5

Nguyễn Anh Huệ

01/06/1991

ĐTTS, D20

Nhóm:  3

84944373733

6

Nguyễn Thành Hưng

06/11/1987

ĐTTS, D20

Đ/c Quang

84906794056

7

Danh Hoàng Cường

03/02/1987

ĐTTS, D20

0903000979

84911230027

8

Mai Rơ Nê

02/12/1988

ĐTTS, D20

 

84919633737

Sáng ngày: 19, 23/04/2021 Thầy Xanh dạy thay thầy Quang

           

Chiều 20, 22/04/2021 ( hết GĐ 2)

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

9

Trần Thanh Phong

14/11/1990

ĐTTS, D20

Nhóm:  4

84901282829

10

Đoàn Anh Thái

03/02/1996

ĐTTS, D20

Đ/c Thông

84346783979

11

Lê Hồng Thọ

09/09/1993

ĐTTS, D20

0907692879

84949294994

12

Lương Hữu Tiến

03/06/1992

ĐTTS, D20

 

84967929209

           

13

Nguyễn Huy Trường

01/06/1988

ĐTTS, D20

Nhóm:  5

84357978679

14

Nguyễn Hoàng Vũ

09/06/1988

ĐTTS, D20

Đ/c Trọng

84916354344

15

Lê Đức Hải

02/02/1990

ĐTTS, D20

0908677571

84984381036

16

Khuất Duy Tuyến

19/05/1989

ĐTTS, D20

 

84974411694

           

Học sáng ngày: 20, 22/04/2021 và Chiều ngày: 23/04/2021 ( hết GĐ 2)

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

17

Trần Thành Nhân ( C-K3)

28/04/1994

ĐTTS1, LT7T, T05

Nhóm:  6

84334413535

18

Vũ Ngọc Hậu ( C-K3)

16/05/1994

PC 07

Đ/c Hậu

84379717273

       

0985065908

 
           

Học sáng ngày: 23/04/2021 và Chiều ngày: 20, 22/04  ( hết GĐ 2)

19

Lê Trọng Nhân ( C-K3)

18/10/1994

ĐTTS1, LT5, T05

Nhóm:  7

84949787178

       

Đ/c Trình

 
       

0976120838

 
           

Học sáng ngày: 23/04/2021; Học Chiều ngày: 19, 20, 23/04/2021 ( hết GĐ1 + GĐ2 )

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

20

Ngô Xuân Chung

27/07/1988

ĐTHS, D19T

Nhóm:  8

84967170443

21

Vũ Văn Quý

21/06/1983

ĐTHS, D19T

Đ/c Thành

84982563696

       

0389703439

 

Chiều Thứ 3 thầy Xanh dạy thay Thầy Thành

           

Học sáng ngày: 20, 23/04/2021 và Học Chiều ngày: 23/04/2021 ( hết GĐ1 + GĐ2 )

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

22

Võ Tấn Đệ

16/10/1985

CSKT, VB5T, T05

Nhóm:  9

84985185966

       

Đ/c Thành

 
       

0389703439

 
           

Học sáng ngày: 23/04/2021 và Chiều ngày 19, 23/04/2021 ( Hết GĐ 2 )

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

23

Trương Xuân Cường

27/01/1985

B1, CSMT, LT25

 

84987722297

24

Hoàng Văn Đô

02/07/1990

B1, CSMT, LT25

Nhóm:  10

84971129393

25

Châu Văn Đua

27/02/1988

B1, CSMT, LT25

Đ/c Dũng

84832788375

26

Nguyễn Văn Liền

18/09/1993

B1, CSMT, LT25

0979758720

84378429332

27

Lê Minh Nguyện

10/04/1995

B1, CSMT, LT25

 

84962019603

           

Học Chiều ngày: 20/04/2021 ( HẾT gđ2 )

Buổi sáng: từ 7h00 - 11h, buổi chiều: từ 13h00 - 16h; buổi Chiều tối: 15h - 18h00

28

Trần Huy Hoàng

08/09/1987

B1, CSHS, LT25

Nhóm:  11

84914351091

29

Đường Kim Khải

12/09/1992

B1, CSHS, LT25

Đ/c Dũng

84339207307

30

Nguyễn Thái Lâm

07/05/1992

B2, CSHS, LT25

0979758720

84982443456

31

Đinh Bình Quốc Tàu

08/02/1997

B2, CSHS, LT25

 

84352878697

Lượt xem : 249 lần
Joomla Templates - by Joomlage.com